Español Català

L’Associació

L’Associació Judith Durano de Literatura Infantil sobre el Cáncer té com a principal objectiu promoure el coneixement de la malaltia del càncer en nens/nenes i adolescents a través de la literatura, així com facilitar el suport i acompanyament de les persones malaltes i del seu entorn més immediat durant aquest procés (amics, familiars, fills, cuidadors).

L’Associació Judith Durano de Literatura Infantil sobre el Cáncer neix un dia molt significatiu, el 23 d’abril de 2021. Entre les activitats que durem a terme figuren:

  1. La creació i coordinació d’activitats de difusió, accions de promoció i relacions públiques que incrementin el coneixement de la malaltia del càncer a través de la literatura i de qualsevol altra forma artística que es consideri oportuna.
  2. L’establiment de relacions amb totes aquelles entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, que persegueixin una fi anàloga al que és propi de l’Associació.
  3. La promoció de campanyes de publicitat en els mitjans de comunicació social i en els més específics dirigits a l’àmbit literari i/o al tractament del càncer i a cura dels afectats per ell.
  4. La creació, impressió, edició i distribució de publicacions associats directament amb la promoció de la malaltia del càncer entre nens/nenes i adolescents.
  5. L’organització de conferències, exposicions, col·loquis, així com la utilització dels mitjans de comunicació social en general per a donar suport a la fi principal de l’associació.

Pots consultar les nostres activitats en aquesta pàgina web o subscriure’t al nostre butlletí de notícies. Si vols ser membre de l’Associació o fer un donatiu, posa’t en contacte amb nosaltres aquí.